Z jak…

Z jak…

Przyszedł czas na ostatni odcinek Subiektywnego Słowniczka Finansowego. Ale szybko minęły te 22 tygodnie! Wiele się dzięki tej serii nauczyłam, mam nadzieję, że Wy razem ze mną 🙂

ZABEZPIECZENIE KREDYTU

Zanim bank udzieli komukolwiek kredytu, sztab ekspertów finansowych dokładnie bada sytuację majątkową danej osoby i ocenia jej zdolność kredytową, o czym więcej w kolejnym haśle. Mimo wszystko jednak, żadna, nawet najlepsza analiza, nie uchroni banku całkowicie przed ryzykiem braku spłaty. Dlatego też, banki wprowadziły kolejne narzędzie, które ma na celu zminimalizowanie konsekwencji wystąpienia takiej sytuacji, mianowicie zabezpieczenie.

W przypadku klientów indywidualnych najczęściej stosowane formy to:

 • Hipotekaulubione zabezpieczenie banku J Ustanowienie hipoteki sprawia, że w przypadku braku spłaty bank może dochodzić zaspokojenia swoich praw bezpośrednio z nieruchomości, czyli innymi słowy przejąć ją na poczet długu.
 • Ubezpieczenieobecnie, instytucje finansowe stawiają posiadanie stosownego ubezpieczenia, jako obowiązkowy warunek udzielenia kredytu. Na przykład, w przypadku kredytu hipotecznego obowiązkiem kredytobiorcy jest ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń takich jak pożar, zalanie, uderzenie pioruna, itp.
 • Poręczenie –w razie niewypłacalności właściwego kredytobiorcy, osoba trzecia zobowiązuje się do spłaty jego zobowiązania i tym samym staje się żyrantem.
 • Przewłaszczenie i zastaw – występują najczęściej w przypadku kredytu celowego na zakup samochodu. W tym wypadku, do czasu spłaty ostatniej raty, auto formalnie należy do banku, a kredytobiorca jest jedynie jego użytkownikiem.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Każda osoba planująca większe zakupy na kredyt, a w szczególności własne mieszkanie, martwi się, na ile bank wyceni jej zdolność kredytową. Od tej oceny zależy bowiem, czy wymarzona inwestycja znajdzie się w naszym finansowym zasięgu, czy może będziemy zmuszeni poszukać czegoś tańszego.

Dlatego, warto zapoznać się z parametrami, jakie banki biorą pod uwagę przy analizie naszej zdolności kredytowej i zastanowić się, jak moglibyśmy poprawić swoją sytuację w ich oczach.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o prawie bankowym, pojęcie zdolności kredytowej wyjaśnia się jako „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami, w terminach ustalonych w umowie”. Innymi słowy, bank chce sprawdzić, jakiej wysokości raty kredytobiorca będzie w stanie spłacać, biorąc pod uwagę jego miesięczne dochody pomniejszone o wszystkie zobowiązania finansowe i codzienne koszty życia. W związku z tym, wnioskując o kredyt, zobowiązani jesteśmy do przedłożenia w banku wszystkich niezbędnych dokumentów, które ułatwią mu ocenę tej zdolności.

Nie istnieje jeden, uniwersalny model oceny kondycji finansowej klienta. Poszczególne banki stosują własne algorytmy i narzędzia, dlatego, w jednym możemy wypaść lepiej, a w innym gorzej. Niemniej jednak, do najważniejszych czynników branych pod uwagę przez niemal każdą instytucję zaliczają się na pewno:

 • Dochody – zarówno ich wysokość, jak i stabilność. Dopóki zarobki są regularne i pewne, forma zatrudnienia (umowa o pracę, czy działalność gospodarcza) nie ma dla banku większego znaczenia.
 • Obciążenia finansowe – aktualne zobowiązania wynikające z innych kredytów i pożyczek, alimenty, limit karty kredytowej, koszty codziennego życia.
 • Wielkość rodziny – liczba osób znajdujących się na utrzymaniu wnioskodawcy; im więcej, tym w oczach banku zdolność kredytowa maleje.
 • Waluta kredytu – kredytobiorcy, których zarobki osiągane są w innej walucie niż wnioskowany kredyt traktowani są przez banki jako klienci podwyższonego ryzyka, w związku z czym wymagają od nich wyższej zdolności kredytowej.
 • Wkład własny – od 2016 roku obowiązkowy wkład własny wymagany przy kredycie hipotecznym to 15%. Im posiadamy większe zaplecze finansowe w postaci zgromadzonego majątku, tym nasza ocena w oczach banku będzie lepsza.
 • Dotychczasowa historia kredytowa – starając się o kredyt można mieć pewność, że bank zweryfikuje nasze dane w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Dłużników. Historia pozytywna – będzie na pewno dużym atutem, negatywna – może stanąć na drodze do uzyskania wnioskowanej kwoty. Należy również pamiętać, że brak jakiejkolwiek historii w BIK, wcale nie musi być zinterpretowany jako korzystny, bo bank uzna nas za zagadkę, po której nie wie, czego się spodziewać.
 • Okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania, tym wysokość miesięcznej raty jest niższa, co może wpłynąć korzystnie na ocenę zdolności kredytowej. Należy jednak pamiętać, że całkowity koszt kredytu zaciągniętego na 30 lat będzie zdecydowanie wyższy od tego na 15 lat z racji wzrostu wartości spłacanych odsetek.

Zanim udamy się do banku, warto samodzielnie pokusić się o wyliczenie swojej zdolności kredytowej. W internecie znaleźć można mnóstwo kalkulatorów, które pomogą nam spojrzeć oczyma banku na naszą kondycję finansową.

ZMIENNE OPROCENTOWANIE

Biorąc kredyt lub pożyczkę, należy koniecznie zwrócić uwagę na charakter oprocentowania, które może być stałe bądź zmienne.

Stała stopa procentowa jest gwarancją niezmiennej wysokości raty przez cały okres spłaty kredytu. Otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Z kolei, jeśli w umowie o kredyt zawartej z bankiem wybierzemy oprocentowanie zmienne, oznacza to, że w trakcie okresu kredytowania wysokość naszej raty może ulegać wielokrotnym zmianom. W zależności od bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym, a przede wszystkim od poziomu inflacji i stopy referencyjnej ogłaszanej przez bank centralny, może ona wzrastać lub maleć.

Oprocentowanie zmienne jest zazwyczaj sumą elementu stałego (marży banku) i wybranego elementu zmiennego (najczęściej stawki WIBOR)

Oprocentowanie kredytu w PLN = stała marża + zmienny WIBOR (zwykle 3 M)

Po podpisaniu umowy, bank przekaże nam harmonogram spłaty kredytu skalkulowany dla aktualnie obowiązujących stawek. Jeśli jednak po jakimś czasie bank centralny obniży stopę referencyjną, to nasze zobowiązanie z tytułu odsetek także się zmniejszy. I przeciwnie – w momencie, gdy stopa referencyjna pójdzie w górę, koszt naszego kredytu analogicznie wzrośnie.

Dlatego, decydując się na zmienną stopę procentową kredytobiorca powinien przeanalizować sytuację na rynku finansowym oraz zapoznać się z krótko- i długoterminowymi prognozami dotyczącymi inflacji.

Dodaj komentarz