S jak…

S jak…

W kolejnym odcinku Subiektywnego Słowniczka Finansowego przyszła kolej na literkę S, która zaprezentuje dziś dla Was 3 finansowe hasła. Jesteście gotowi? 🙂

SORBNET (SYSTEM OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH)

Zlecając regularny przelew trzeba wziąć pod uwagę, że wysłane środki trafią na konto odbiorcy dopiero za kilka godzin lub nawet następnego dnia. Wynika to z faktu, iż większość krajowych płatności realizowana jest przez międzybankowy system rozliczeniowy ELIXIR, który przetwarza dane w określonych blokach czasowych. Dodatkowo każdy z banków wyznaczone ma własne godziny sesji wychodzących i przychodzących, które niekoniecznie muszą pokrywać się z cyklami w ELIXIRze. Stąd właśnie biorą się opóźnienia w przepływie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach.

Osoby, którym bardzo zależy na czasie, mogą skorzystać z systemu SORBNET. Jest to platforma elektroniczna stworzona i prowadzona przez NBP, która umożliwia przesyłanie pieniędzy w czasie rzeczywistym. Płatność SORBNETem realizowana jest ze skutkiem natychmiastowym, dzięki czemu pieniądze trafiają na konto odbiorcy maksymalnie w przeciągu kilku minut.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przelewy o wartości minimum 1 000 000 zł muszą być realizowane przez platformę SORBNET. Na życzenie klienta system może być także wykorzystany do realizowania przelewów na mniejsze kwoty. Za tę usługę trzeba jednak słono zapłacić. Koszt szybkiego przelewu w systemie SORBNET może sięgać nawet kilkudziesięciu złotych (zwykle ok 30 zł).

SPEKULACJA

Według słownika języka polskiego spekulacja to „przeprowadzanie ryzykownych transakcji obliczonych na szybki, duży zysk”. W języku potocznym spekulantem nazwalibyśmy osobę, która tanio kupuje i drogo sprzedaje, nie mając przy tym pewności, czy znajdzie amatora na swój towar.

Podobnie rzecz ma się na rynkach finansowych – inwestor, chcąc osiągnąć ponadprzeciętny zysk zawiera transakcję kupna-sprzedaży, o charakterze spekulacyjnym, która wykorzystuje zmiany cenowe zachodzące pomiędzy terminem podpisania umowy, a jej realizacją. Kluczowa jest tu niepewność – spekulant do końca nie wie, czy realizowana przez niego transakcja zakończy się sukcesem, czy porażką. Jeśli instynkt go zawiedzie, równie dobrze może on stracić. W spekulację, bowiem, nieodłącznie wpisane jest wysokie ryzyko finansowe.

Jak w takim razie odróżnić inwestora od spekulanta? Pierwszy, buduje swój portfel w oparciu o gruntowne analizy finansowe oparte na logice, oczekując rozsądnej stopy zwrotu i mając w perspektywie dłuższy okres czasu. Drugi, nie zadowoli się przeciętnym zyskiem, będzie dążył do maksymalizacji stopy zwrotu podejmując wiele transakcji kupna-sprzedaży w krótkim czasie próbując przewidzieć kierunek zmian cen.

Przedmiotem transakcji spekulacyjnej mogą być zarówno towary, jak i nieruchomości, czy papiery wartościowe. Najczęstszym miejscem zawierania tego typu transakcji jest rynek FOREX, który skupia inwestorów nastawionych na duże emocje 🙂

STOPA PROCENTOWA

Stopa procentowa odzwierciedla cenę, jaką musimy zapłacić bankowi lub innej instytucji finansowej w zamian za udostępnienie kapitału. Zestawiając kilka ofert, należy bezpośrednio porównywać ze sobą właśnie stopy procentowe, które zawsze wyrażone są w ujęciu rocznym. W wyborze nie należy sugerować się wysokością odsetek w ujęciu kwotowym, gdyż te dodatkowo zależą od okresu umowy i sumy kapitału, które mogą być różne.

Stopy procentowe mają bardzo istotny wpływ na życie gospodarcze i funkcjonowanie rynku. Ich wysoki poziom zniechęca do zaciągania kredytów, którego koszt rośnie. Równocześnie, przy wysokich stopach procentowych opłaca się oszczędzać, gdyż oprocentowanie lokat pozwala zarobić na odsetkach. Analogicznie, niski poziom stóp procentowych sprzyja inwestycjom na kredyt i ułatwia konsumentom dostęp do kapitału, który jest względnie tani. Z kolei osoby chcące oszczędzać będą zawiedzione nieatrakcyjnymi ofertami depozytowymi.

Dlatego stopy procentowe są jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez bank centralny do regulacji ilości pieniądza w gospodarce. NBP obniża ich poziom, kiedy chce pobudzić rynek i zachęcić obywateli do wydawania, a podwyższa, kiedy pieniądz staje się zbyt tani i grozi ryzyko inflacji.

Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim. Istnieją cztery główne rodzaje stóp procentowych:

  • Referencyjna – określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym
  • Lombardowa – określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych
  • Depozytowa – jest stopą procentową, po jakiej banki komercyjne składają w banku centralnym depozyty jednodniowe
  • Redyskontowa – jest stopą procentową, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.

Dodaj komentarz